معرفت

+ خب انگار آخرین مدارک نشون میده که سابقه دار نیستم. نیشخند

ا

/ 14 نظر / 63 بازدید
نمایش نظرات قبلی
عروس خوشه اقاقيا

[نیشخند]

شهنازالسلطنه!

[پلک] معتاد!!![نیشخند] مامان منم ميگه با معتادا حرف نزنم[نیشخند] eeee...چرا تو اين عكست انقد بد افتادي[زبان][نیشخند]

نوازش

ما اینترنت داریم نامحدود .هارد داریم هوار تا .دلمان می خواهد بزنیم در به داغونش کنیم از دست این اعتیاد لعنتی نجات پیدا کنیم.[عصبانی]

نوازش

خوب شد ما اول ازدواج کردیم بعد معتاد شدیم وگرنه الان توی صف مونده بودیم .[خجالت]

نوازش

خودکار من گم شده .این نیس آیاااااا؟؟[متفکر]

نوازش

قدر این سین شین را بدونین .خععلی از خودش تعریف می کنه[خنده]

نوازش

همه دانشجوییه و کلاس رفتنش .بی کلاس فایده نداره[نیشخند]

عروس خوشه اقاقيا

هي روزگار [خنثی]

عروس خوشه اقاقيا

[افسوس]

فرنود(نسیم)

ای بابا کاش همه مثل شما مقید بودن ما هر ماه باید کلی خودکار بخریم واسه دفترمون ...(شاید خودکاره مال دفتر ماست ! پسش بده [نیشخند])