کارشناسی ارشد

یوهووووووووووو هورا

قبول شدم

مد.یریت صنعتی نجف.آباد تو تکمیل ظر.فیت آوردم

بالاخره آرزوی بابا مامانم برآورده شد

دیگه سرکوفت نمیشنوم

یوهووووووووووو هورا

کاربرد یک میلیون هم مشخص شد

یوهووووووووووو هورا

/ 7 نظر / 26 بازدید
خورشید

به به به به به به به به به به به به بسی خرسند شدیم

خورشید

بیا و اصفانی بازی رو کنار بزار و به من برو بچ با اون یه ملیون یه شیرینی تپل بده

لیمو

عه مبارکه دوستم ..خییلی خوشحال شدم..موفق باشی[قلب]

نوازش نسیم

تبریک ...تبریک...ان شاالله دکترا...[دست] البته ماها یه میلیون شیرینی و شام نمی خوریم ....یر جمع فک کنم 700 بشه ...سیصدش را بذارید جیبتون .[چشمک]

هلو انجیری

شیرنیشو کی میدی [متفکر]